Foreningen af danske Landbrugskonsulenter

Foreningen af danske Landbrugskonsulenter / Legatbestyrelsen er en forening, hvor bestyrelsen for hver af Interesseforeningerne er repræsenteret med ét medlem:

• Økonomikonsulenternes Forening
• Planteavlkonsulenternes Forening
• Foreningen af danske Svinekonsulenter (FaDs)
• Ungdomskonsulentforeningen
• Bygningskonsulentforeningen

Legatbestyrelsen mødes to gange om året, umiddelbart efter deadline for modtagelse af ansøgninger. Her vurderes indkomne ansøgninger til legat. Det skal her bemærkes, at kun ansøgere, der er medlem af én af ovenstående interesseforeninger kan få tildelt legat. Man kan kun modtage legat én gang hvert andet år.

Der er ansøgningsfrist 1. april samt 1. oktober.

Aktiviteter

På seneste møde i Legatbestyrelsen, afholdt den 25. april 2024, blev der behandlet ansøgninger om legater til: Se mere her. Læs mere herom på siden: Om foreningen