Foreningen af danske Landbrugskonsulenter

 

Foreningen af danske Landbrugskonsulenter / Legatbestyrelsen er en forening, hvor bestyrelsen for hver af Interesseforeningerne er repræsenteret med ét medlem:

 

  • Økonomikonsulenternes Forening
  • Planteavlkonsulenternes Forening
  • Foreningen af danske Kvægbrugskonsulenter (FADK)
  • Foreningen af danske Svinekonsulenter (FaDs)
  • Ungdomskonsulentforeningen
  • Interessegruppe for husholdningskonsulenter
  • Bygningskonsulentforeningen

 

Legatbestyrelsen mødes to gange om året, umiddelbart efter deadline for modtagelse af ansøgninger. Her vurderes indkomne ansøgninger til legat. Det skal her bemærkes, at kun ansøgere, der er medlem af én af ovenstående interesseforeninger kan få tildelt legat. Man kan kun modtage legat én gang hvert andet år.

 

Der er ansøgningsfrist 1. april samt 1. oktober.

 

Aktiviteter

På seneste møde i Legatbestyrelsen, afholdt den 28. april 2017, blev der behandlet ansøgninger om legater til New Zealand, Ukraine, Taiwan og Canada. Læs mere herom på siden: Om foreningen

 

 

Copyright © 2018 Konsulentforeningen.