Om foreningen

Legatbestyrelsen er en paraplyorganisation, der består af en række interesseforeninger.

Den faglige rådgivning tilgodeses i interesseforeningerne, hvor der i vid udstrækning er mulighed for at skabe gode kontakter med andre rådgivere, såvel indenfor samme faggren, som ved at hente inspiration fra andre faggrene.

Vi har løbende en tæt kontakt til brugere af rådgivningen – de lokale folkevalgte. Det er vigtigt, at rammerne for rådgivningsarbejdet bliver lavet i fællesskab. Netop når vi ønsker at være med til at fremme den frie og personlige rådgivning. Det er en spændende fremtid, foreningens medlemmer går i møde. Men det er så absolut en fremtid, hvor det bliver endnu mere spændende at arbejde som landbrugsrådgiver – en god mulighed også for personlig udvikling!

Legatbestyrelsens primære formål er, at dele midler ud fra Jubilæumsfonden og Astrid og H.K. Olsens Fond.

Konsulentforeningens sidste år
Se rapport PDF

Beslutninger fra seneste møde
Den 23. april 2020  blev der afholdt møde i Legatbestyrelsen.
Der blev uddelt legat til studierejse til:

  • Tyskland, Ghana, Rumænien, Schweitz, Canada, Frankrig og Japan

Der blev uddelt i alt kr. 59.500,-

Ansøgningsfrist for næste uddeling er 1. oktober 2020