Ansøg om legat

Jubilæumsfonden og Astrid og H.K. Olsens Fond udlodder tilskud til studierejser to gange om året, og ansøgningsfristen er 1. april og 1. oktober. Der skal anvendes et online ansøgningsskema, gå til online ansøgningsskema.

Der har i de senere år været mange ansøgninger til større grupperejser, som arrangeres af fx landskontorer eller sekretariater. Hermed bliver der et forholdsvis lille beløb pr. deltager. For at opfylde legatvedtægterne bedst muligt, vil bestyrelsen gerne se flere ansøgninger til fagligt velmotiverede, individuelle ture, der ikke kunne finansieres uden studielegatet.

Med ansøgningen skal følge en liste med navne på den eller de personer, der søges rejselegat til. Det er ansøgerens opgave at dokumentere det nødvendige medlemsskab af foreningen (en af de faglige interesseforeninger). En anden betingelse er, at tilskud er søgt og bevilget, inden rejsen foregår.

Altså:

  • Vi behandler ansøgninger 1. april og 1. oktober
  • Brug ansøgningsskemaet
  • Dokumentation for medlemsskab af en landbrugsfaglig forening
  • Du skal indsende ansøgningsskema inden turen foretages
  • Gerne individuelle ansøgninger
  • Legater udbetales individuelt til medlemmerne, selv om turen er arrangeret kollektivt.

Legat-udbetaling – kun til personligt brug! Legatbestyrelsen vil gerne gøre det helt klart, at de legater der udbetales fra fondene, alene går til personer – og IKKE til landboorganisationer o.l. Der kan kun ansøges hvert andet år. Beløbet er skattefrit.

Der er gode midler at søge – så bare kom i gang. Midlerne er til rådighed for dig som medlem.

Du har gode chancer, hvis du gør det rigtigt!

Ansøgningsskema
Online ansøgningsskema